Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Å tegne Den Hellige

Å tegne Den Hellige

Å tegne Den Hellige.

Ved starten av året fikk alle konfirmantene en oppgave; Kan du tegne ditt bilde eller skrive ned dine tanker om hvordan Gud er?

Med blanke ark og noen fargestifter tok ungdommene fatt på den utfordrende oppgaven det er; å prøve å fange ”himmelens og jordens skaper” på et A4 ark.

Dette arbeidet resulterte i over 100 flotte tegninger. I noen måneder har de også hengt i kirkekjelleren. Ord og tegninger som viser et mangfold av hva ungdommene tenker og tror. Det har vært flott å se. Og jeg synes ungdommene er modige. De kaster seg ut i en vanskelig oppgave. For mange er det å tegne vanskelig nok! Når en så skal tegne det bilde vi bærer inni oss om hvordan Gud er, blir det ikke mindre vanskelig.

”Mannen med skjegg” og ”supermann” dukket opp i flere varianter. Og mange tegnet ulike symboler som ”hjerte”, ”kors”, ”øye” og ”fred”. Også ord ble skrevet; ”skaper”, ”nåde” og ”mektig”.

                        

En konfirmant skrev til sin tegning; ” Jeg vet ikke hva Gud er for meg enda…” Og konfirmanten er nok ikke alene om å ha det slik. Vi tenker ikke så ofte over hva slags bilde av Gud vi har og hvordan dette påvirker oss. Hvor dette bildet kommer fra og om det stemmer med det Bibelen forteller, kan også være interessant å finne ut av.

Vårt bilde av Gud blir preget av det vi lærer, av livet vårt og mennesker / hendelser vi møter på livets vei. Det er ganske sammensatt, men like fullt en spennende prosess å gå i gang med. Til syvende og sist er det Bibelen som gir oss bildene og ordene som beskriver den treenige Gud slik vi møter det i den kristen tro. I Bibelen kan vi lese om Skaperen og Faderen. Her leser vi om Den gode hyrde. Her leser vi om Barnet som ble født i en stall og som siden vandret hele veien til Golgata. Fordi han elsket verden så høyt. Dette er kilden vi kan øse av og la oss forme av. Hele livet.


Del denne artikkel på e-post