Nedre Eiker Soul Children

Nedre Eiker Soul Children

Bli med i Nedre Eiker Soul Children

Dette er et kor for barn på 4. til 7. trinn.

Vi øver annenhver onsdag fra kl. 18.00 til 20.00 i Mjøndalen kirke.

Vårens øvelses dager er:

4. og 23. januar

6. og 20. februar

6. og 20. mars

Søndag 10.mars synger vi i Nedre Eiker kirke kl. 11.00

3. og 24 april

8. og 22. mai

Søndag 25.mai - vi synger på Torgmessa - Mjøndalen torg kl.14.00

Koret er et felles kor for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. Derfor øver vi i Nedre Eiker kirke på høsthalvåret, og i Mjøndalen kirke på vårhalvåret. Hver halvår synger vi i 2 gudstjenester, en i Mjøndalen kirke og en i Nedre Eiker kirke. Utover det arrangerer vi forskjellige sosiale ting med koret, som f.eks overnatting, vi drar på gathering eller vi bidrar på andre konserter når det er rom for det.

Medlemsavgiften er på kr. 400 pr. skoleår

Vår dirigent er Rebecca Dolati.

Semesterplan for vår 2019 finner du her:

 

Vil du ha kontakt med oss i koret kan du ringe:

 

Hilde Mari Ski menighetspedagog i Mjøndalen menighet på telefon 941 77 878

Ingeborg Skagestad kateket i Nedre Eiker menighet på telefon 400 38 295

 

 

Del denne artikkel på e-post