Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Stillhetskveld i Nedre Eiker kirke mandag 3. juni kl. 20.00

Stillhetskveld i Nedre Eiker kirke mandag 3. juni kl. 20.00

Stillhet i kirken

Følgende dager er det lagt til rette for stillhet
i Nedre Eiker kirke våren 2019:

 14. januar
 18. februar
 18. mars
  8. april
  6. mai
  3. juni

Vi starter kl. 20.00. Kirken er åpen 15 minutter før.
Enkel liturgi med vekt på stillhet.

Velkommen!

Nedre Eiker menighet
 


Del denne artikkel på e-post