Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Nedre Eiker menighetsråd

Nedre Eiker menighetsråd

Her er oversikt over de som utgjør menighetsrådet for perioden 2015-2019.

LEDER:              Ivar Haare          Tlf. 955 29 385 - E-post: ivar@haare.no
NESTLEDER:    Solveig Thoen    Tlf. 957 59 532 - E-post: soltho50@gmail.com
MEDLEMMER:  Anett Frog Glittfjell    
                          Trond T. G. Bollerud     
                          Ståle Enderud Jensen     
                          Eva Melcher     
                          Lill Johanne Rygg Hennum 
                          Janos Major
                          Sokneprest Ida Etnestad    
           
VARAMEDLEMMER:
Richard Hansen
Vigdis H. Buhagen
     
REPRESENTANTER I FELLESRÅDET:    
Trond T.G. Bollerud
Ståle Enderud Jensen
      
VARAREPRESENTANTER I FELLESRÅDET:
Ivar Haare
Eva Melcher
 
Menighetsrådets oppgave:
” Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet” (kirkeloven § 9) Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk.”

Menighetsrådet velger selv to representanter til kirkelig fellesråd.

Kirkelig fellesråd har overordnet ansvar knyttet til: Økonomi, utarbeide mål og planer for kirken i kommunen, fremme samarbeid mellom soknene og mellom soknene og kommunen.


Del denne artikkel på e-post