Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Hva er kirkelig konfirmasjon?

Hva er kirkelig konfirmasjon?

Gjennom konfirmasjonstiden får ungdom opplæring i den kristne tro.

Konfirmasjonstiden avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste, der menigheten ber for hver enkelt konfirmant. Konfirmasjon betyr bekreftelse: Det er Gud som bekrefter for de unge at hans tilbud om frelse og tilgivelse står ved lag, og at han vil være med dem alle dager inntil verdens ende.
Konfirmasjonen er et tilbud til døpte ungdommer. Tilbudet er også åpent for ungdom som ikke er døpt, disse må da bli døpt dersom de ønsker å delta i selve konfirmasjonshandlingen.
 

Hvorfor la seg konfirmere?
Konfirmasjonstiden er en fin anledning til å finne ut hva kristendom egentlig er for noe. Du vil få anledning til å snakke om ting du lurer på, og tenke igjennom viktige spørsmål om livet. På konfirmasjonsdagen vil menigheten be for deg, og lyse Guds velsignelse over deg.


Del denne artikkel på e-post