• Velkommen til dåp i Nedre Eiker kirke
  • Nedre Eiker kirke
  • Nedre Eiker kirke
  • Dåp

Følg oss på facebook!

Dagens bibelord

Kalender


Les mer om ...

Kirkens Nødhjelp fasteaksjon tirsdag 9. april 2019

Ta godt imot alle bøssebærere. De er i hovedsak våre konfirmanter.    Les mer...

10 gode grunner til å være med i menighetsrådet

   Les mer...

Gudstjenester og kveldsbønner i fastetiden

   Les mer...

Faste - en tid for stillhet

   Les mer...

Stillhetskveld i Nedre Eiker kirke mandag 8. april kl. 20.00

   Les mer...

Velkommen til dåp i Nedre Eiker kirke

   Les mer...

Nedre Eiker menighet sitt nye misjonsprosjekt i Thailand

Nedre Eiker menighet har inngått ny avtale med Det Norske Misjonsselskap om å s...   Les mer...

Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun torsdag 11. april kl. 11.00

   Les mer...

Blir du med og ber en bønn om vennskap

   Les mer...

Ti gode grunner...til å gå på gudstjeneste

   Les mer...

Mikrogospel våren 2019

Mikrogospel er et kor for barn mellom 4 og 8 år.      Les mer...

Babysang vår 2019 på Nedre Eiker menighetssenter

   Les mer...

Kulturkalender våren 2019

Her er vårens nye felles kulturkalender for Mjøndalen og Nedre Eiker menighet. ...   Les mer...

Kirkevalget 2019

   Les mer...

Kvinneforeningen Gustavas etterfølgeres møteplan våren 2019

   Les mer...

Nedre Eiker kirkes JUBILEUMSBOK

"Folkekirken i bygdefolkets hjerter" er en praktbok.  Den er fortsatt til salgs...   Les mer...